Datum Ort Thema Referent(en)
23.02.2017 Nürnberg Mietrecht aktuell Dr. Peter Beyerle, Richter am OLG München
22.02.2017 München Mietrecht aktuell Dr. Peter Beyerle, Richter am OLG München
16.02.2017 Lindenberg Der Mieter zieht aus - was muss beachtet werden Dr. Ulrike Kirchhoff